Anlita en revisor och få tid över

Redovisning och bokföring är ett måste för små och stora företag. Framför allt för de förstnämnda kan det dock vara både tidskrävande och tråkigt. Ta hjälp av en auktoriserad revisor för att frigöra tid till det som är viktigt, det vill säga kärnverksamheten.

Om du driver ett företag och ännu inte tagit hjälp av en revisor kanske det är hög tid att du gör det. Grant Thornton är en revisionsbyrå stockholm med rutin av att hantera revisionen åt små ägarledda företag såväl som stora internationella företag. Det har gett dem stor vana av att identifiera och hantera de olika typer av problem som uppstår i företag av olika storlek. Alltid med fokus på att kunna landa i slutsatser som också kan vara verksamhetsutvecklande.

Vad är revision egentligen?

Revision behöver inte nödvändigtvis handla om bokföringsfrågor, även om det typiskt sett är vad som åsyftas. I de flesta fall går det ut på att en revisor granskar företagets årsberättelse och ger ett omdöme om den. Men det kan också handla om att utreda specifika delar av ett företags verksamhet. Revision utförs inte heller enbart av revisorer åt företag. Ibland kan Skatteverket i särskilda fall ställa krav om revision, det kan till exempel ske i fall där handläggare på myndigheten misstänker att någonting blivit fel i ditt företags bokföring. Hur undviker du på bästa sätt att någonting blir fel i redovisningen? Genom att anlita en revisor.

Varför anlita en revisionsbyrå?

Det är lag på att företag över en viss storlek ska använda sig av utomstående revision. Lagen gäller för aktiebolag som omsätter över en viss summa penga varje år och som har fler än ett visst antal anställda. Om ditt företag inte är tillräckligt stort för att vara tvunget att anlita en revisionbyrå, varför ska ni göra det? Varför är det värt att lägga ut en extra summa pengar för att få någon annan att granska verksamheten? Det finns många fördelar med det:

  • Revision fungerar som en slags kvalitetsstämpel för potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.
  • Det fungerar affärsutvecklande. Grant Thornton uppmärsammar dig på eventuella risker i verksamheten vilket gör att du kan anpassa framtida beslut därefter.
  • Du sparar tid. Att granska bokföringen för att se till att den blir korrekt är tidskrävande – bättre att lägga den tiden på kärnverksamheten.
  • Bokföringen blir garanterat genomförd på ett korrekt sätt.

Tidsvinsten kan vara det bästa

Undersökningar har visat att det småföretagare upplever som mest frustrerande i sina verksamheter är den tid de måste lägga ner på administrativa uppgifter, dit bokföring hör. Det är många regler att hålla reda på och mycket som ska göras för att bokföringen ska bli korrekt. Allt detta innebär i sig både en stressfaktor och är tidskrävande. Periodvis, exempelvis i samband med årsredovisningen, kan det leda till att väldigt mycket tid går åt till något som upplevs som enormt tråkigt, och som i värsta fall gör att passionen för företaget i sig minskar. Att skaffa hjälp från en auktoriserad revisor på Grant Thornton kan i och med detta vara en av de klokaste verksamhetsutvecklande besluten du kan ta.

Scroll to top