Hjälp att synas online

För att nå ut till dagens digitala konsumenter krävs det att företag syns online. Detta kan bland annat ske genom att annonsera i sökmotorerna och i sociala medier.

Teknologins framsteg har skapat ett helt nytt konsumentbeteende. Dagens konsumenter söker aktivt information och köper produkter och tjänster online. Dessa digitala konsumenter har i grunden förändrat spelreglerna för många företag. För att kunna nå ut till målgruppen krävs det idag att företag syns online. För många företagare är detta en krånglig process. Som tur är finns det experter, som exempelvis mediebyrån Millstone Group, som hjälper företag med allt från digital strategi till implementering.

“Fyra av tio bolag saknar digital strategi”, skriver DI Digital vilket visar på att många svenska företag inte är är rustade för den digitala framtiden.

Viktigt med en digital närvaro

År 2016 gjordes en undersökning på uppdrag av Dagens Industri. Undersökningen visade att många svenska företag ser digitaliseringen som en möjlighet, men att många är tveksamma till om en särskild strategi för detta behövs. För i dagens samhälle krävs det att företag är digitalt närvarande. Svenska Dagbladet skriver att svenska företag tar få digitala risker vilket gör att de riskerar att bli omsprungna av konkurrenter. Även Bolagsverket skriver om fördelarna med att vara aktiv online och på olika sociala medier.

Definiera din målgrupp och digitala mål

För att kunna synas i den oändliga mängden av information online krävs det att företaget har en digital strategi. Först måste målgruppen definieras. Dessutom måste företaget konkretisera vad de vill få ut av sin digitala satsning. Det kan bland annat vara varumärkeskännedom och ökad försäljning.

Anlita en expert för att annonsera online

När målgruppen och målen är definierade gäller det att välja rätt digitala kanaler. Det är vid detta steg som många tycker att det blir krångligt. Här finns det nämligen otroligt många val, bland annat annonsering i sökmotorer som Google och sociala medier. Här kan man med fördel ta hjälp av extern expertis som hjälper företaget att synas på rätt sätt i rätt kanaler.

Scroll to top