Kolla upp ett företag online

Det kan finnas flera skäl till varför du vill kunna kolla upp olika nyckelvärden hos olika företag. Men vart ska du vända dig? Guldbolag är en nyligen lanserad nättjänst som gör det enkelt att kolla upp och bilda sig en uppfattning om olika bolag. En av de största fördelarna är att de skapat en egen värderingsskala som gör det enkelt att jämföra.

Du driver en verksamhet som riktar sig mot andra företag. Du kanske vill investera, eller så vill du hitta nya potentiella kunder som kan dra nytta av produkterna eller tjänsterna ditt företag säljer. I de fallen är det bra med en tjänst som guldbolag.se som presenterar relevanta företagsdata på ett överskådligt sätt. Om du vill investera ska du såklart inte bara titta på ren data. I det läget är det bra om du också har koll på företagets idé. Att bara titta på sifferserier riskerar att leda fel, du måste alltid sätta företagets finansiella data i relation till vad de konkret gör och vilka idéer det är de försöker förverkliga.

Investera i tillväxtbolag

Att investera i tillväxtföretag som inte är noterade på börsen kan vara en otroligt god affär – det är ju ofta där det finns en otroligt stor potential till värdeökning. Det finns ytterligare ett skäl till varför det kan vara en kanonaffär att investera i onoterade företag, det är att du som investerar i tillväxtföretag kan få rätt att dra av en stor summa pengar från skatten.

Varför kolla upp företaget?

På Guldbolag kan du enkelt bilda dig en grundläggande uppfattning om styrkorna och svagheterna med de företag du är intresserade av. Guldbolag redovisar inte bara finansiella data, de har också skapat en värderating som gör det lättare att jämföra olika bolag, även bolag som verkar i helt olika branscher. För att ett företag ska få en värderating hos Guldbolag måste de uppfylla minst fem olika villkor:

  • Företaget måste vara registrerat som aktiebolag
  • De måste ha lämnat in minst ett bokslut
  • Ha minst 500 000 kr i nettoomsättning
  • Alla nyckeltal som används för att kalkylera värderatingen måste gå att beräkna
  • Företaget ska ha en SNI-kod som indikerar vilken bransch de verkar i
Scroll to top