Lär känna din målgrupp

När man arbetar med att sälja en vara eller en tjänst, är det oerhört viktigt att man vet vem som vill köpa den. Detta får man reda på genom att hitta sin målgrupp och lära känna den. För att göra det måste man göra en analys.

965587-markting-diagram

Något utav de viktigaste när man ska starta ett företag som säljer produkter eller tjänster, oavsett om det handlar om försäljning på nätet eller i verkligheten, är att man känner sina kunder. Känner man sin målgrupp kan man bygga lojalitet, stärka sitt varumärke och öka sin försäljning. För att lära känna sina kunder krävs efterforskning. Man måste först och främst hitta målgruppen och sedan gäller det att ta reda på vad som engagerar den och vad de gillar och ogillar.

Olika variabler att utgå ifrån

Förr brukade man utgå från sociodemografiska variabler för att hitta sin målgrupp. Om målgruppen var gift eller ogift, bodde i villa eller lägenhet samt vilken inkomst den hade, spelade stor roll. I dag fungerar det inte lika bra att utgå från dessa variabler eftersom att vi oftare flyttar, har andra familjestrukturer och inte är lika förutsägbara i vår konsumtion. Många använder trots allt fortfarande dessa faktorer när de ska ringa in sin målgrupp.

Gör målgruppsanalys

För att hitta sin målgrupp kan man göra en målgruppsanalys. Detta kan man göra med hjälp av olika verktyg. Till exempel kan man göra intervjuer, enkäter, webbformulär eller fokusgrupper. Läs mer. Vill man lättare nå ut med attraktivt innehåll är det bäst att försöka få en homogen målgrupp. Det är även bra att ha få målgrupper eftersom att det är dyrt och tidskrävande att producera till flera olika målgrupper. Målgrupper kan delas in i två huvudtyper – de som bidrar direkt genom att köpa er vara eller tjänst, och de som bidrar indirekt genom att påverka kunderna till att köpa.

Scroll to top