Lönesystem, HR och dåliga chefer

Med smarta system kan du bättra företaget – men vad mer gör HR och hur ska en chef INTE vara?

 

Med bra system, för IT, telefoni och HR samt lön, på ett företag – blir allt mycket lättare. Med Aditro får du intuitiv och digital HR som hjälper chefer med allt från lönesystem till tidrapportering, anställningsuppgifter och kompetensutveckling. Det gör hanteringen av företaget enklare, smidigare och mer effektiv. Något som påverkar alla medarbetare, inte bara cheferna eller de inom ekonomi och HR. Men vad gör HR egentligen och vad karaktäriserar en dålig chef?

I en artikel i Metro går det att läsa om var personalavdelningen, numera oftast kallad HR, gör egentligen, och vem som faktiskt har ansvaret för arbetsmiljön. I artikel skrivs det att HR handlar om att ta hand om medarbetarna, alltså de mänskliga resurserna (Human Resources) på en arbetsplats. HR-funktionen i dag har en mer strategisk roll även den tidigare personaladministrativa avdelningen. Nu ska de som arbetar med HR även säkra tillgången på nyckelkompetens, arbeta för att attrahera, behålla, engagera och utveckla de medarbetare som finns inom organisationen – särskilt de med talang och engagemang. De ska vara både ledning och chefskap behjälpliga när det kommer till kompetensutveckling, rekrytering, arbetsmiljö och omorganisation med mera. Det är nämligen ett väldigt brett område. Men det som en ska komma ihåg är att det är respektive chef som har självaste personalansvaret för sina medarbetare, något som inte får glömmas.

 

Arbetsmiljöfrågan är mer komplicerad än den om personalansvaret. Något enhetligt svar finns inte utan det är ytterst VD som har ansvaret men i praktiken brukar det vara den chef som leder det dagliga arbetet i praktiken som har delegerat ansvar från sin överordnade chef.

 

En dålig chef har dessa egenskaper

 

Ibland råkar vi på en riktigt dålig chef, tyvärr. Men vad för egenskaper karaktäriserar en sådan? I Veckans Affärer skrivs det om de tydligaste tecknen på att din chef inte är bra, för dig eller för någon annan på arbetsplatsen. Det är bland annat en person som ljuger, inte erkänner sina misstag, lovar för mycket, ändrar uppfattning hela tiden, är självcentrerad, passiv aggressiv samt ringer dig när du är ledig. Samt mycket mer. Läs mer om dåliga chefers påverkan på hur vi mår här.

 

 

 

 

Scroll to top