Säkra, kommersiella avtal för företagare

Som företagare är du ofta beroende av andra näringsidkare för att ditt företag ska fungera. Har du en butik behöver du till exempel leverantörer. Allt detta omgärdas av kommersiella avtal. Lär dig mer om varför de är viktigt att använda dig av juridisk hjälp när du tecknar dem.

I din verksamhet behöver du ofta teckna olika typer av kommersiella avtal, till exempel inköp- och tillverkningsavtal eller återförsäljaravtal. Det är inte helt lätt att själv ha koll på hur dessa avtal bör se ut. Hos https://advokat24.nu/kommersiella-avtal/ kan du få den juridiska hjälp som du behöver med dina avtal. På så sätt är chansen större att du tecknar ett fördelaktigt avtal.

Vad är ett kommersiellt avtal?

Kort kan man säga att kommersiella avtal är alla avtal som du som företagare ingår med andra näringsidkare. Ibland fungerar dessa avtal bra, medan de andra gånger är mindre fördelaktiga. Ett exempel på ett avtal som inte har varit så lyckosamt är det mellan TV4 och Com Hem. Här kan du läsa en artikel om det. Så kallade gröna kommersiella avtal verkar just nu mer framgångsrika. Här kan du läsa om hur EU satsar på gröna, kommersiella avtal.

Ta hjälp med avtalstecknande

Idag lever många företagare under press. Många klarar till exempel inte av den påfrestning som personalbortfall på grund av sjukskrivning innebär. Så här säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg hos länsförsäkringar:

”Utöver den stora kostnad som sjukfrånvaro medför, kan risken att tvingas dra ned på verksamheten och känslan av att sakna kompetens att hantera medarbetares ohälsa spä på oron hos många företagare.”
Det är därför extra viktigt att ha fördelaktiga avtal. Ju bättre avtal ett företag har, desto bättre rustat är det för ekonomiska kriser.
Scroll to top