Skapa en säker arbetsplats

När funderade du senast på skyddet i ditt företags lokaler? Ni har tveklöst både data och utrustning som är värdefull. I den här artikeln kan du läsa mer om hur ni kan göra för att i alla avseenden skapa en säkrare arbetsplats.

Att skapa en säker arbetsplats handlar dels om att trygga den fysiska arbetsplatsen, det vill säga företagets lokaler, och att säkerställa den data som finns i de digitala systemen. I princip alla företag har någonting som är värdefullt för någon annan. Det kan antingen handla om rent fysiska saker som datorer, skrivare och annan värdefull utrustning. Det kan också handla om data som finns på dina hårddiskar, som kundregister med mera. Läs vidare nedan om några av åtgärderna du kan ta till för att göra det svårare både för inbrottstjuvar och hackers.

Inbrottssäkra den fysiska arbetsplatsen

Av den anledningen kan det vara en bra idé att du skaffar ett inbrottslarm från Sectragon (som du kan läsa om här på https://www.sectragon.com/tjansten/inbrottslarm/), de är direktuppkopplade mot väktare med snabba utryckningar om någonting skulle hända. De är dessutom flexibla och går att anpassa till olika förutsättningar, exempelvis genom att de också fungerar som brandlarm. Förutom att larma lokalerna bör du också utrusta dem med säkerhetsdörrar och okrossbara fönster. Ett annat smart sätt att öka säkerheten är att sätta upp rörelsekänslig belysning på valda delar av fasaden. En inbrottstjuv vill kunna göra inbrott ostört, och allt som försämrar de möjligheterna gör företagslokalerna mindre attraktiva för tjuven.

Glöm inte bort datasäkerheten

Datasäkerheten på ett företag avgörs till stora delar av större åtgärder, exempelvis vilken typ av brandvägg ni har framför det interna nätverket. Minst lika viktigt är dock hur enskilda anställda agerar online. Att skapa vad som kallas för en ”säkerhetskultur” är a och o i det här sammanhanget. Det gäller helt enkelt för personalen att skapa bra vanor. Dessa inkluderar till exempel att inte klicka på länkar i mejl från okända avsändare, eller att bara använda sig av starka lösenord. Det spelar nämligen ingen roll hur bra brandväggen och annan närverkssäkerhet är om någon självmant släpper in ett hot.

Scroll to top