Söka efter en redovisningsbyrå

Som företagare krävs det att man ska ha en revisor eller en redovisningskonsult. Det kan dock vara svårt att veta vem man ska söka efter och vilka krav som man behöver ställa på en god redovisor eller en redovisningskonsult. Det kan också vara svårt att veta vilken typ av revisor eller konsult man ska anlita. Därför kommer här alla de tips man behöver inför det valet!

Skillnaden mellan en konsult och revisor är att konsulten är den som har hand om bokföringen under årens lopp. När året är slut och en bokföring ska lämnas in till bl.a. Skatteverket, är det revisorns uppgift att granska bokföringen, så att man får två oberoende revisionsrapporter att kunna lämna in. Det man bör veta om är att det inte är längre krav på att ha revisor, även om många väljer att ha det ändå, eftersom det finns risk för kreditsänkningar om man väljer bort det helt. Risken för att det blir fel är stor om man ska göra det själv, varför många väljer revisor och/eller konsult. När man nu vet skillnaden, kan det bli något enklare att välja konsult och revisor.

Kriterier för en bra revisor/konsult

När man väljer en bra revisor eller konsult är det första intrycket det viktigaste. Man måste sedan lära känna den personen noga så att man kan låta sitt företags ekonomi vila i någon annans händer. Men man får aldrig släppa kontrollen helt och hållet. Därför är en bra revisor eller konsult på en redovisningsbyrå bra på att ge god rådgivning, kontinuerlig uppföljning av ekonomin och dessutom att man löpande får se hur saker och ting ser ut. För att hitta en bra redovisningsbyrå kan man antingen gå på tips från andra företagare eller varför inte pröva på att googla fram revisorn?

Scroll to top